ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ (УГОДА КОРИСТУВАЧА)

1. Загальні положення

1.1. Ця Публічна оферта (Угода користувача) (далі – “Публічна оферта” або “Угода”) відноситься до інтернет-магазину Продавця, розташованому на онлайн-платформі за адресою <https://unicoukraine.com> (далі – “Сайт”).

1.2. Продавець - фізична особа-підприємець Томчишин Наталія Василівна, РНОКПП 3610002864,  яка діє на підставі Виписки з ЄДРПОУ.

1.3. Ця публічна оферта містить умови юридично обов’язкового договору приєднання (“Договір”) між Продавцем з однієї сторони, та будь-якою особою, що здійснює використання Сайту, з метою ознайомлення з його змістом та/або здійснення замовлень (покупок), що іменується надалі – “Користувач” або “Покупець”, та яка приймає (акцептує) цю Публічну оферту. 

1.4. Ця Угода та інформація про товар є публічною офертою (відповідно до ст. 633 ЦК України). Отримуючи доступ до Сайту Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди. Використання матеріалів та сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

1.5. Розділи Сайту “Політика конфіденційності та захисту персональних даних”, “Згода на обробку персональних даних”, “Використання файлів cookies”, “Гарантії та повернення”, “Доставка” та “Оплата” є невід’ємними частинами даної Публічної оферти, яка поширює свої дії на всі додаткові положення та умови купівлі Товару та послуг, що надаються на Сайті.

1.6. Цей Договір укладається на невизначений термін та може бути розірваний будь-якою зі Сторін в односторонньому порядку з попереднім повідомленням про це іншої Сторони.

1.7. Продавець залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти цієї Угоди без попередження Користувача. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї Угоди на наявність змін у ній.

2. Визначення термінів

2.1. Наведені нижче терміни мають для цілей цієї Публічної оферти таке значення:

 • Сайт – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: <https://unicoukraine.com>,  призначена для ознайомлення з інформацією про інтернет-магазин, товари Продавця та оформлення покупок (здійснення замовлень).
 • Товар - товар, послуга, передплата, або обслуговування, та інші матеріальні цінності, представлені Продавцем на Сайті, та які може придбати Користувач.
 • Користувач сайту інтернет-магазину (далі - “Користувач”) – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет та використовує Сайт з метою ознайомлення з його змістом та/або здійснення замовлень (покупок).
 • Зміст Сайту (далі – “Зміст”) - результати інтелектуальної діяльності, що охороняються законом.

3. Предмет Угоди

3.1. Предметом цієї Угоди є надання можливості Користувачеві придбати для власних потреб Товари, представлені Продавцем на Сайті. Ця Угода укладається у момент оформлення замовлення. Покупець підтверджує свою згоду з умовами Угоди шляхом використання Сайту та оформленням замовлень, а також під час оплати виставленого рахунку.

3.2. Продавець надає Користувачеві такі види послуг:

 • доступ до засобів пошуку та навігації Інтернет-магазину;
 • доступ до інформації про Товари та до інформації про іх придбання;
 • інші види послуг (сервісів), що реалізуються Продавцем на Сайті.

3.3. Під дію цієї Угоди підпадають усі існуючі (реально функціонуючі) на даний момент послуги Інтернет-магазину на Сайті, а також будь-які їх модифікації та додаткові послуги, що з'являтимуться надалі.

4. Придбання товару.

4.1. Товар представлений на сайті через відповідні зображення та опис. Кожен товар супроводжується його ціною. Опис товарів не є вичерпним та може містити помилки чи неточності.

4.2. На прохання Покупця Продавець зобов'язаний надати іншу інформацію, необхідну та достатню, з точки зору Покупця, для ухвалення ним рішення про купівлю послуги.

4.3. Вказана на сайті ціна товару може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4.4. Придбання Товарів, що пропонуються на Сайті, може вимагати створення облікового запису Користувача.

4.5. Замовлення може бути оформлене Покупцем самостійно на Сайті.

4.6. Після оформлення замовлення на e-mail Покупця надсилається лист, що підтверджує прийняття замовлення, що є невід'ємною частиною цієї Угоди.

4.7. Покупець має право відмовитися від замовленого товару у будь-який час до його відправки Покупцю, завчасно повідомивши про це Продавця.

5. Доставка товарів і послуг

5.1. Способи та орієнтовні терміни доставки вказані на Сайті в розділі “Доставка”.

5.2. Продавець має право на свій розсуд обмежити територію доставки на тимчасово окуповані території, а також на території, де ведуться активні бойові дії.

6. Оплата товарів

6.1. Способи оплати товару вказані на Сайті у розділі “Оплата”.

6.2. У разі неправильної вказівки ціни Продавець інформує про це Покупця для підтвердження замовлення за виправленою ціною або анулювання замовлення.

6.3. Ціна товару на сайті може бути змінена продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.

6.4. Фактом приймання товару Покупцем є оплата товару (оплата загальної суми замовлення та суми витрат на доставку товару).

7. Повернення товару та коштів.

7.1. Умови повернення Товару вказані на сайті у розділі “Гарантії та повернення”.

7.2. Повернення коштів здійснюється тим самим способом, яким було сплачено товар або на рахунок Покупця чи іншим способом, за домовленістю Сторін.

8. Права та обов'язки сторін.

8.1. Продавець має право:

 • В будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни до переліку Товарів та послуг, що пропонуються на Сайті, та (або) у ціни, що застосовуються до таких Товарів щодо їх реалізації та (або) послуг, що надаються. Зміни набирають чинності з моменту опублікування нової редакції Публічної оферти на Сайті. 
 • Обмежити доступ до Сайту у разі порушення Користувачем умов цієї Угоди.
 • Розширювати та скорочувати товарну пропозицію на Сайті, регулювати доступ до купівлі будь-яких товарів, а також зупиняти або припиняти продаж будь-яких товарів на власний розсуд.
 • Проводити спеціальні акції.

8.2. Продавець зобов'язується:

 • дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних Покупця, а також іншої інформації про Покупця, яка стала відомою Продавцю у зв'язку з виконанням цієї Угоди, за винятком випадків, коли така інформація: є загальнодоступною; розкрито на вимогу або з дозволу Покупця; вимагає розкриття на підставах, передбачених законодавством, або при надходженні відповідних запитів суду або уповноважених державних органів; розкрито з інших підстав, передбачених угодою Сторін;
 • надавати необхідну інформацію Покупцеві щодо розміщених на сайті товарів та послуг.

8.3. Користувач має право:

 • отримувати додаткову інформацію та пояснення від Продавця щодо розміщених на Сайті товарів та послуг;
 • відмовитися від замовленого товару у будь-який час до його відправки, завчасно повідомивши про це Продавця за допомогою засобів зв’язку, вказаних у реквізитах.

8.4. Користувач зобов'язується:

 • Надавати за запитом Продавця додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до послуг, що надаються.
 • Не вдаватися до дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують нормальну роботу Сайту.
 • Нести персональну відповідальність за збереження конфіденційності інформації облікового запису, включаючи пароль, а також за всю без винятку діяльність, яка ведеться від імені Користувача облікового запису.
 • Негайно повідомити Продавця або адміністрацію сайту про несанкціоноване використання його облікового запису чи пароля або будь-яке інше порушення системи безпеки.

8.5. Користувачеві забороняється:

 • використовувати будь-які сторонні пристрої, програми, процедури, алгоритми та методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту цього Інтернет-магазину;
 • порушувати належне функціонування Сайту;
 • несанкціонований доступ до функцій Сайту, а також до будь-яких послуг, які пропонуються на Сайті;
 • порушувати систему безпеки чи автентифікації на Сайті.
 • використовувати Сайт та його Зміст у будь-яких цілях, заборонених законодавством України, а також підбурювати будь-яку незаконну діяльність або іншу діяльність, що порушує права інтернет-магазину або інших осіб.

9. Відповідальність та застереження.

9.1. Зміст Сайту захищено авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, та законодавством щодо недобросовісної конкуренції.

9.2. Будь-які збитки, які Користувач може зазнати у разі навмисного чи необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Продавцем не відшкодовуються.

9.3. Продавець не несе відповідальності за:

 • Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку проблем у телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах.
 • Дії систем переказів, банків, платіжних систем та за затримки пов'язані з їх роботою.
 • Дій компанії Shopify, що призвели до змін у роботі Сайту.
 • Належне функціонування Сайту, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе жодних зобов'язань щодо забезпечення користувачів такими засобами.
 • Шкоду, заподіяну Покупцю внаслідок неналежного використання придбаних Товарів.
 • Технічні несправності, які виникли з вини адміністрації інтернет-платформи Сайту та/або інтернет-провайдера.
 • Припинення доступу до Сайту у разі порушення Користувачем будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить умови користування Сайтом.

9.4. Продавець має право без попереднього повідомлення Користувача припинити та (або) заблокувати доступ до Сайту чи облікового запису Користувача, якщо Користувач порушив цю Угоду або умови користування Сайтом, що містяться в інших документах, а також у разі припинення дії Сайту або через технічну неполадку або проблему.

10. Вирішення суперечок.

10.1. Укладенням цього Договору Сторони стверджують, що вся надана інформація, надана Сторонами на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею.

10.2. У разі виникнення будь-яких розбіжностей чи спорів між Сторонами цієї Угоди обов'язковою умовою до звернення до суду є пред'явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору).

10.3. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

10.4. За неможливості вирішити спір у добровільному порядку будь-яка із Сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, які надано ним чинним законодавством України.

11. Реквізити: 

Продавець

ФОП Томчишин Наталія Василівна

РНОКПП 3610002864

IBAN: UA69 322 001 00000 2600 13300 63432

в АТ «Універсал банк»

адреса: Київська область, Фастівський район, смт Чабани, вул. Одеське шосе, буд. 6-1, корп.2, кв. 140 

тел : +(38)093-69-255-33

e-mail: unico.cooperation@gmail.com