ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. Ця Згода є частиною Політики конфіденційності та обробки персональних даних і являється підтвердженням волі та обізнаності Користувача (Покупця). Використовуючи Сайт та здійснюючи покупки, Користувач (Покупець) як суб’єкт персональних даних заявляє, що прочитав цю Згоду та підтверджує її. 

2. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з ціллю ведення бази персональних даних та з метою забезпечення законності, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної, рекламної та іншої інформації, а також з питань реалізації визначених законодавством прав та обов’язків у сфері цивільних правовідносин, суб’єкт персональних даних надає згоду на:

  • обробку персональних даних у наданому обсязі, зокрема відомості про паспортні дані, зареєстроване або фактичне місце проживання та/або адресу доставки придбаних товарів, електронні ідентифікаційні дані (електронна пошта, номер телефона, тощо);
  • безстрокове використання персональних даних, що передбачає будь-які дії володільця персональних даних з обробки таких даних, їх захисту, а також дії з надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних з персональними даними, про що вказується у Політиці конфіденційності та обробки персональних даних;
  • поширення персональних даних, що передбачає дії з передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб’єкта персональних даних (стаття 14 зазначеного Закону), в тому числі у мережі Інтернет.

3. Всі спори, які виникають між Володільцем персональних даних та Суб’єктом персональних даних, вирішуються шляхом переговорів. Якщо спір неможливо вирішити за взаємною згодою сторін, він вирішується в судовому порядку згідно з чинним  законодавством України.