ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. Загальні положення 

1.1. Основні визначення:

 • Персональні дані – це будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, за допомогою яких її ідентифіковано або може бути ідентифіковано як Користувача;
 • Сайт – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: <https://unicoukraine.com/>, призначена для ознайомлення з інформацією про товари Продавця та оформлення покупок.  

1.2. Володільцем персональних даних є Фізична особа-підприємець Томчишин Наталія Василівна, РНОКПП 3610002864,  яка діє на підставі Виписки з ЄДРПОУ, (далі – «Володілець персональних даних» або «Володілець»). 

1.3. Володілець персональних даних з великою повагою ставиться до приватної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, які користуються Сайтом, у зв’язку з чим дотримується положень, визначених Законом України «Про захист персональних даних». Тим самим створюються і забезпечуються максимально комфортні умови для кожного Користувача, який надає персональні дані (Суб’єкта персональних даних).

1.4. Ця Політика є частиною Публічної оферти (Угоди Користувача) і містить умови обробки персональних даних під час користування Сайтом. Зокрема, вона визначає:

● які саме персональні дані обробляє Володілець персональних даних;

● які цілі такої обробки;

● які права має Користувач стосовно таких даних;

● чи передаються дані третім особам;

● яких заходів вживає Володілець персональних даних для захисту персональних даних; 

● інші деталі обробки персональних даних.

1.5. Інші терміни у цій Політиці приватності та захисту персональних даних (далі – «Політика») вживаються у значенні, наданому їм у відповідній Публічній оферті (Угоді Користувача).

2. Обробка та мета використання персональних даних

2.1. Персональні дані користувачів використовуються з метою забезпечення надання послуг доступу до сайту та купівлі-продажу товарів. 

2.2. При використанні Користувачем Сайта, Володілець персональних даних здійснює обробку персональних даних, а саме: 

 • даних, що надаються Користувачем, необхідних для здійснення замовлення і його доставки, а саме: ім’я і прізвище, номер контактного телефону, адреса доставки, адреса електронної пошти (для надсилання листів про підтвердження замовлення, статус відправки, тощо);
 • інформації, яка необхідна для здійснення комунікації, в тому числі для здійснення і підтвердження покупок, отримання і відправки повідомлень, розміщення відгуків, коментарів, якщо така функціональна можливість передбачена Сайтом.
 • Володілець персональних даних також може збирати дані про історію покупок. 

3. Підстави для обробки даних

3.1. Володілець персональних даних обробляє персональні дані з метою надання доступу до асортименту товарів для подальшого їх продажу на підставі договору з суб’єктом персональних даних (в тому числі Публічної оферти). 

3.2. Користувач дає право здійснювати обробку його персональних даних, зокрема поміщати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (за потреби) та/або передавати дані третім особам, у т.ч. для їх обробки. 

4. Безпека персональних даних

4.1. Володілець персональних даних зобовʼязується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати та не передавати дані будь-якій третій стороні (крім випадків, передбачених цією Політикою та законом).

4.2. Обробка і зберігання наданих персональних даних здійснюється власником Сайту, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів Сайту, відповідно до його політики конфіденційності. 

4.3. Володілець персональних даних серйозно ставиться до питань безпеки, особливо щодо осіб, які не досягли повноліття. У зв’язку з чим, зі свого боку, звертається до батьків з проханням пояснити своїм дітям питання безпеки в Інтернеті і необхідність використання сервісу, оскільки відповідальність за дії дітей нестимуть батьки відповідно до законодавства України.

4.4. Володілець персональних даних не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають за межами його впливу та регулювання, прооте, забезпечує застосування всіх відповідних зобов’язань щодо дотримання приватності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення, або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.

5. Термін зберігання персональних даних 

5.1. Персональні дані зберігаються протягом терміну, необхідного для досягнення мети, для якої вони були зібрані. За загальним правилом, всі зібрані дані зберігаються на час існування юридичних зобов’язань між Володільцем та Суб’єктом персональних даних.

5.2. Суб’єкт персональних даних може видаляти і змінювати ці дані, а також видалити обліковий запис.

5.3. Після того, як суб’єкт персональних даних перестає бути Користувачем Сайта через видалення свого облікового запису, його персональні дані можуть бути використані для ідентифікації особи з метою урегулювання правовідносин між сторонами.

6. Передача даних третім особам

6.1. Володілець персональних даних не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є необхідною для виконання вимог законодавства, для виконання зобов’язань між володільцем даних та суб’єктом персональних даних, на прохання суб’єкта персональних даних, або в інших випадках, викладених в цій Політиці. 

6.2. Для забезпечення виконання зобов’язань, Володілець персональних даних може залучати третіх осіб, які можуть отримувати доступ до персональних даних Суб’єкта. Третіми особами, що можуть отримувати доступ до персональних даних, є:

 • незалежні підрядники, у тому числі фізичні особи-підприємці, яких Володілець персональних даних залучає до співпраці, зокрема для підтримання функціоналу та надання технічної підтримки;
 • треті особи – поштові оператори, логістичні партнери, оператори платіжних систем, та інші особи, які беруть участь у доставці товарів, оплаті товарів та послуг. 

6.3. Частина даних Користувачів передається виключно в обсязі, необхідному для виконання замовлень (покупок).

7. Права суб’єкта персональних даних 

7.1. Користувачі як суб’єкти персональних даних мають такі права: 

 • знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або надати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема, інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані; 
 • на доступ до своїх персональних даних; 
 • отримувати відповідь про те, обробляються чи персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних протягом 30 днів з моменту отримання нами такого запиту; 
 • пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію;
 • звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду; 
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; 
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має правові наслідки.

7.2. Для поновлення, отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних даних, яке Володілець персональних даних отримав від Користувача на підставі цієї Політики, або в разі наявності будь-яких зауважень, побажань чи претензій щодо ваших персональних даних, які обробляються, звернення приймаються за вказаними в Публічній оферті реквізитами.

8. Зміна Політики

8.1. У цю Політику періодично і без попереднього повідомлення Користувача про це можуть вноситися зміни і доповнення, в тому числі при зміні вимог законодавства.

8.2. Рекомендується періодично переглядати Політику для того, щоб бути ознайомленим з актуальними змінами та доповненнями.